EQUIPAMENT

L'equipament modern i complet amb què comptem ens permet oferir tots els serveis que requereix el vostre vehicle i ens possibilita intervenir en qualsevol dels sistemes incorporats.

Maquinària, elevadors, equips de diagnosi, analitzadors de gasos, línia pre-ITV, etc.

  • C/ Luxemburg, 2, 08700 Igualada (Barcelona, Espanya)
    T: 93.514.68.57 T: 93.514.68.57